Dung dịch đổ kính lái tạo màng trơn, bóng

Dung dịch đổ kính lái tạo màng trơn, bóng

Angelwax Clarity

Dung dịch đổ kính lái tạo màng trơn, bóng

Dung dịch đổ kính lái đặc biệt
Angelwax Clarity là dung dịch đổ kính lái đặc biệt của Angelwax có khả năng loại bỏ các vết phân chim, xác côn trùng, nhựa đường và các vết bẩn cứng đầu khác trên bề mặt kính lái. Không đóng cặn.

Tạo màng bảo vệ
​Angewax Clarity còn tạo một lớp màng chống nước bảo vệ bề mặt kính khỏi các vết ố mốc, điểm nước gây cản trở tầm nhìn. Tạo bề mặt trơn láng cho bề mặt kính.