Sản phẩm phủ ceramic cho vải nỉ nội thất và ngoại thất

Sản phẩm phủ ceramic cho vải nỉ nội thất và ngoại thất

Enigma Shield

Sản phẩm phủ ceramic cho vải nỉ nội thất và ngoại thất

Angelwax ENIGMA SHIELD là hóa chất phủ vải nỉ tiên tiến có thành phần ceramic, được thiết kế, điều chế và sản xuất sử dụng những thành phần chất lượng cao nhất.

ENIGMA SHIELD tạo một lớp bảo vệ giúp kháng phai màu và tạo màng kỵ nước nhằm giúp duy trì ngoại hình của cả mui nỉ của xe mui trần và vải nỉ nội thất.