Dung dịch bóng nhanh bề mặt sơn

Dung dịch bóng nhanh bề mặt sơn

Angelwax QED

Dung dịch bóng nhanh bề mặt sơn

QED là sản phẩm chăm sóc nhanh bề mặt sơn xe, mang lại giải pháp hoàn hảo khi không có thời gian để wax. Tạo lớp liên kết trước khi phủ Wax, Sealant hoặc Coating Với công thức đặc biệt, Angelwax QED tạo một lớp màng mỏng bảo vệ. Đồng thời kết dính và tăng cường hiệu quả khi phủ lớp wax lên trên.

Làm sạch nhanh bề mặt sơn xe
Angelwax QED cũng là một sản phẩm xuất sắc để loại bỏ vết bụi bẩn, điểm nước, đồng thời tạo độ bóng ướt cho sơn xe.

Sử dụng: Xịt hoá chất trực tiếp lên bề mặt sơn xe, xịt đến đâu lau khô đến đấy.