Sản phẩm làm sạch vành và vỏ xe

Sản phẩm làm sạch vành và vỏ xe

Angelwax Revelation

Sản phẩm làm sạch vành và vỏ xe

Là hoá chất loại bỏ nhựa đường, nhựa cây, phân chim...

pH trung tính
Với độ pH trung tính, Angelwax Revelation an toàn cho mọi loại sơn xe và người sử dụng.

Dùng cho vành và thân xe
​Angelwax Revelation được tạo ra để làm sạch toàn bộ thân xe và vành một cách an toàn.

Hướng dẫn: Xịt hoá chất trực tiếp lên các vết nhựa đường, nhựa cây, phân chim... Chờ hoá chất ngấm và làm mềm vết bẩn từ 3-5 phút rồi dùng nước làm sạch.