Dung dịch xoá wax

Dung dịch xoá wax

Angelwax STRIPPED-EASE

Dung dịch xoá wax

Tẩy bề mặt sơn xe Angelwax STRIPPED EASE được thiết kế để tẩy sạch bề mặt sơn xe đã phủ wax/sealant/coating, nhằm loại bỏ bất kỳ lớp phủ nào mà bạn không muốn.

Dành cho những người đam mê xe hơi
STRIPPED EASE được xây dựng dành cho những người đam mê xe hơi. Những người thường xuyên thử và trải nghiệm các loại wax/sealant/coating trên chiếc xe của mình để tìm kiếm một loại lớp phủ phù hợp và hoàn hảo nhất dành cho chiếc xe của họ.

Loại bỏ nhanh chóng và an toàn
STRIPPED EASE nhanh chóng và dễ dàng loại bỏ tất cả các loại sáp hiện có, ngay cả sealants và silicone. Đảm bảo tạo một mối liên kết tốt hơn được tạo ra giữa bề mặt sơn và wax/sealant mới được lựa chọn.

Tính năng làm sạch hoàn hảo trong quá trình đánh bóng
​Angelwax STRIPPED EASE cũng là một sản phẩm hoàn hảo để làm sạch bề mặt sơn xe sau khi được đánh bóng bằng máy, chuẩn bị bề mặt hoàn hảo cho các lớp wax/sealants tiếp theo.