Dung dịch kết hợp đất sét làm sạch bề mặt sơn

Dung dịch kết hợp đất sét làm sạch bề mặt sơn

Angelwax Uber-Lube

Dung dịch kết hợp đất sét làm sạch bề mặt sơn

Là hoá chất dùng kết hợp với đất sét để loại bỏ nhựa cây, bụi sơn, phân chim, các vết bẩn hoá chất trước khi thực hiện đánh bóng.

Nền tảng hoàn hảo trước khi áp dụng những sản phẩm wax của Angelwax
​Angelwax Uber-Lube tạo một bề mặt siêu trơn khi kết hợp với đất sét sẽ lấy đi các vết bẩn trên bề mặt sơn một cách dễ dàng.

Sử dụng: Xịt hoá chất lên bề mặt sơn xe các khoảng 40x40cm, dùng đất sét đẩy qua lại trên các khoảng sơn đó.