Angelwax Clay Bar Medium

Angelwax Clay Bar Medium

Đất sét trung bình

Angelwax Clay Bar Medium

Đất sét trung bình, dùng kết hợp với Uber-Lube để loại bỏ bụi sơn, vết bẩn cứng đầu trên bề mặt sơn mức độ trung bình.